Vận động viên Olympic mùa đông có thể bị loại nếu vi phạm quy định phòng dịch

Vận động viên Olympic mùa đông có thể bị loại nếu vi phạm quy định phòng dịch

Biểu tượng Olympic thắp sáng trên đỉnh Tháp Olympic, 1 năm trước ngày khai mạc Thế vận hội Olympic m