Ơ,vẫn“quânbàitẩy”TâmKakakìa!

Ở Ecopark và sân chơi hạng Nhất, Tâm “Kaka” vẫn thế, tiền vệ chơi bóng nghệ sỹ và đẳng cấp bậc nhất của “phủi” Hà thành…