Mục tiêu đầu tiên của mùa giải La Liga là giết Wu Lei ở vòng 31 của đội hình tốt nhất mà ở trực tuyến

Mục tiêu đầu tiên của mùa giải La Liga là giết Wu Lei ở vòng 31 của đội hình hay nhất [Plachay Bola Online]: Báo cáo thể thao trên trang web này vào ngày 12 tháng 4: Vòng 31 của La Liga vào đầu giờ sángkết thúc đội hình tốt nhất của La Liga trong vòng này, giúp người Tây Ban Nha