La Liga-Wu Lei Thiếu người Tây Ban Nha 0-1 Mallorca đã bị thất bại đầu tiên của mùa giải Otbola mùa

La Liga-Wu Lei Thiếu 0-1 Mallorca Tây Ban Nha đã chịu thất bại đầu tiên trong mùa giải [Slot Otbola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 8: lúc 28 giờ sáng ngày 28 tháng 8 năm 2021-2022, người Tây Ban Nha thua từ 0-1