nhập tịch

nhập tịch

Không cho phép ngoại binh nhập tịch lên tuyển Việt Nam【nhập tịch】:Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải không đồ