múa sư tử

múa sư tử

“Đả bại” 2 đại kình địch, VN lên ngôi múa sư tử【múa sư tử】:Giải lân sư rồng thuộc khuôn khổ AIG3 đã