lai ly huynh 2016

lai ly huynh 2016

Lại Lý Huynh vô địch tại Trung Quốc【lai ly huynh 2016】:Ngay từ những vòng đầu tiên, kỳ thủ số 1 Việt