lá cờ hà lan

lá cờ hà lan

Đoàn Văn Hậu: Xin lỗi vì ở Hà Lan, đeo khẩu trang sẽ bị kì thị【lá cờ hà lan】:Đoàn Văn Hậu lí giải ng