BBC: Manchester United đã liên lạc với Zidane, nhưng anh ấy không quan tâm đến tỷ lệ cược Kode Rahasia Bola

BBC: Manchester United đã liên lạc với Zidane, nhưng anh ta không quan tâm đến sự đẹp đẽ của Quỷ đỏ [Kode Rahasia Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 11: Mặc dù chia tay với Sophie, Manchester United không ngừng tìm kiếmHuấn luyện viên để tìm huấn luyện viên.