Người hâm mộ Manchester United phản đối một lần nữa!Dừng các cầu thủ Liverpool nửa chừng, nhưng đã biến mất Judi Bola plachay

Người hâm mộ Manchester United cũng phản đối một lần nữa!Ngừng người chơi xe buýt của Liverpool nửa chừng, nhưng đã biến mất [Judi Bola Plachay]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 14 tháng 5: Vào sáng sớm ngày 14 tháng 5, Shuanghong sẽ bắt đầu.Họ đã tiến hành rất nhiều tiền trên xe buýt của Liverpool.