đi sớm

đi sớm

Messi yêu cầu ra đi sớm, giông bão ập đến Barcelona【đi sớm】:Hội đồng quản trị CLB Barcelona đã phải