Chính thức: Hợp đồng ba năm của Manchester United và Solskya sẽ được gia hạn đến tháng 6 năm 2024 BIÊUA

Chính thức: Hợp đồng ba năm của Manchester United và Solskya sẽ được gia hạn đến tháng 6 năm 2024 [Bocoran Rahasia Bandar Sepak Bola Dunia]: Báo cáo thể thao vào ngày 24 tháng 7: Vào chiều ngày 24 tháng 7, Giờ Bắc Kinh, Câu lạc bộ Câu lạc bộ Premier League United United United